Budapest X. ker. Szállás u. csapadékvíz elvezetés

Csatornázás
A Vianova '87 Zrt. parkoló építésre nyert megbízást a szállás utcában. A parkoló víztelenítését 3 db. új víznyelő építésével oldották meg. A mi feladatunk a víznyelők megépítésén túl , a bekötésük a meglévő 60/90 cm-es falazott tégla csatornába, amihez 3 db ráültetett aknát kellett építeni, a régi -üzemelő csatorna megóvásával. A munka határidőre elkészült FCSM üzemeltetésre átvette.
Projekt dátum: 
2016
Go to top